مسلمانی

از مادر زاده، مسلمان اند. قرآن کتاب آسمانیشان است. در روخوانی کتاب الهی خود ناتوانند. هر صبح جمعه دعای ندبه می خوانند. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید
مرداد 91
3 پست
اسفند 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
8 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
6 پست
کاکی
1 پست