دلم تنگته

نیمه های فروردین، یه خیابون خالی، یه شب بارونی، نسیم بهاری، چراغ های روشن، درخت های خیس بارون خورده، وسط جاده، حرم دستات، من و تو تنها ...

/ 0 نظر / 24 بازدید