معتقدم

اشتباهات بشر سلسله وار تکرار می شود !؟ آیا می شود این تکرار پایان پذیرد؟
/ 3 نظر / 21 بازدید

لنگان لنگان خودم را به صندلی روبروی کامپیوتر می رسانم. می نشینم روبروی مانیتور. از روی شلوارک راه راهم نگاهی به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید
مرداد 91
3 پست
اسفند 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
8 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
6 پست
کاکی
1 پست